Declaració informativa anual residents fiscals espanyols de les transaccions econòmiques i els saldos d’actius i passius financers amb l’exterior

Declaració informativa anual residents fiscals espanyols de les transaccions econòmiques i els saldos d’actius i passius financers amb l’exterior (any 2018, Banco de España).

C. dels Valls, 20 – Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 – La Bisbal