A través d’un estudi gratuït dels seus béns assegurables (vehicle, llar, vida, salut, negoci, etc.) li podem oferir les millors garanties al millor preu, doncs treballem amb múltiples companyies del sector, seleccionades rigorosament, buscant la solvència financera i la qualitat del servei al client.

Particulars

 • Vehicle: turismes, motocicletes, caravanes, autocaravanes, camions, furgonetes, autocars, vehicles agrícoles i industrials, remolcs, retirada de carnet, assistència en viatges, defensa jurídica
 • Llar: habitatge habitual o secundari, comunitat de veïns
 • Vida: riscos
 • Financer: unit linked, rendes vitalícies, productes mixtes (plans de pensió, fons d’inversió)
 • Accident: mort, invalidesa, incapacitat temporal per accident o malaltia
 • Salut: quadre mèdic i reemborsament
 • Nàutica: embarcacions de lleure, iots, motos d’aigua

Empreses

 • Comerç: establiments i locals comercials
 • Hostaleria i restauració
 • Indústria
 • Multirisc PIME
 • Serveis professionals
 • Pèrdua de beneficis
 • Responsabilitat civil: explotació, productes, patronal, post-treball, subsidiaris
 • Enginyeria: avaries de maquinària, equips electrònics
 • Tot risc construcció: desenal de danys (assegurança obligatòria per qualsevol obra destinada a habitatges)
 • Accidents de vida: col·lectius i de conveni

C. dels Valls, 20 – Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 – La Bisbal