Política de protecció de dades

ASEMGES l’informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal.

ASEMGES es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament dels canvis que s’hi produeixin a través d’aquest avís.

Vostè, en facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de qualsevol formulari d’aquesta pàgina web i/o missatge de correu electrònic i acceptar el seu enviament, autoritza expressament a ASEMGES perquè tracti i incorpori en un fitxer de la seva propietat, aquelles dades remeses.

La recollida i/o tractament de les dades personals que vostè faciliti tenen com a finalitat contactar amb vostè per donar resposta a la seva petició i informar-lo sobre els serveis que ofereix aquesta empresa, a través de qualsevol mitjà de comunicació, fins i tot per correu electrònic, sms, mms o fax.

ASEMGES ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua i/o el tractament no autoritzat a les dades personals que vostè faciliti, tenint en compte les limitacions que presenta Internet. En particular, ASEMGES garanteix l’aplicació de les mesures de seguretat recollides en el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i, si s’escau, la normativa vigent i d’aplicació en cada moment.

ASEMGES manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les seves dades personals.

Vostè té dret a accedir a la informació que li concerneix, rectificar-la si és errònia, o oposar-se al seu tractament mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita a ASEMGES, SL carrer dels Valls 20, Apt. de correus 18, 17200 Palafrugell i adjuntar fotocòpia del seu DNI.

Dades de navegació

L’informem que el sistema de navegació i de software necessaris pel funcionament d’aquest lloc web obtenen algunes dades personals, la transmissió de les mateixes està implícita en els protocols de comunicació d’Internet. Les dades personals recollides són les relatives a les adreces IP o noms de domini dels ordinadors utilitzats pels usuaris que es connecten al lloc i altres paràmetres relacionats amb el sistema operatiu i ordinador. Aquestes dades s’utilitzen únicament per obtenir informacions estadístiques anònimes sobre el lloc i per verificar el bon funcionament, i s’esborren immediatament després de la seva elaboració.

C. dels Valls, 20 – Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 – La Bisbal