Administració

 • Altes i baixes de treballadors davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
 • Altes treballadors domèstics
 • Assistència en els judicis davant el Servei de Conciliacions Individuals del Departament de Treball, així com també davant els Jutjats d’Afers Socials
 • Confecció de certificats d’empresa
 • Confecció de xecs corresponents a les nòmines i/o llistat de transferències
 • Contractes de treball en llurs modalitats i tramitació dels mateixos a l’INEM
 • Declaracions fiscals de retencions (IRPF), mensuals, trimestrals i anuals i certificats anuals de percepcions
 • Prestacions a la Seguretat Social
 • Realització de nòmines, liquidacions, càlcul dels butlletins mensuals de la Seguretat Social (Tc-1, Tc-2, etc.)
 • Tramitació d’acomiadaments
 • Tramitació d’expedients de maternitat i paternitat
 • Tramitació d’incidències de malaltia i/o accidents de treball

Assessorament

 • Aplicació i interpretació de convenis laborals
 • Assessorament de les diverses normatives de treball i de la Seguretat Social
 • Assessorament dels recursos legals relatius als desacords entre empresaris/empleats
 • Informació puntual de les variacions i novetats normatives en matèria laboral
 • Redacció de recursos
 • Representació davant el Ministeri de Treball i d’Afers Socials (TAS)
 • Representació per inspeccions de treball davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

C. dels Valls, 20 – Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 – La Bisbal