• Assessorament als òrgans d’administració societaris
 • Assessorament jurídic de les diverses obligacions legals i mercantils de la societat
 • Assistència a juntes, si és el cas
 • Auditories jurídiques
 • Consultes jurídiques en general sobre els temes que puguin afectar a l’empresa
 • Dipòsit de comptes anuals
 • Estudi i constitució de societats. Modificació d’estatuts socials i disminucions/augments de capital social.
 • Dissolució de societats
 • Fusions i adquisicions
 • Inscripció d’acords al Registre Mercantil (RM)
 • Legalització de llibres
 • Redacció d’actes
 • Redacció de recursos
 • Sol·licitud d’informacions registrals al Registre Mercantil (RM)

C. dels Valls, 20 – Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 – La Bisbal