• Anàlisi comparatiu sectorial
 • Assessorament de les normes, procediments, anàlisis i valoracions que influeixen en els diversos desenvolupaments comptables i financers
 • Assessorament en prevenció de riscos laborals
 • Assistència reclamació d’impagats (cobrament de deutes)
 • Avaluació, inversió, seguiment i assessorament en processos de decisió
 • Contractes: negociació, redacció i elaboració de tot tipus de contractes mercantils; revisió de clàusules proposades per l’altra part, així com assessorament de resolució o cancel·lació dels mateixos
 • Diagnosi de dificultats
 • Direcció i control financer en l’àmbit empresarial i particular
 • Donacions, herències i successions
 • Gestió i organització d’empreses
 • Gestió per a la tramitació de l’obtenció del Número d’Identificació Fiscal (NIF)
 • Gestió per a la tramitació de l’obtenció del Número temporal d’Identificació d’Estranger (NIE)
 • Gestió per a la tramitació de la inscripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA)
 • Informació permanent sobre novetats empresarials
 • Inscripció d’escriptures al Registre de la Propietat
 • Organització en processos d’auditories
 • Relacions bancàries
 • Servei de certificació digital
 • Sol·licitud de notes simples al Registre de la Propietat (RP)
 • Tota classe de gestions administratives

C. dels Valls, 20 – Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 – La Bisbal