Renda i Societats – Pagament a compte IS – IVA simplificat trimestral i REDEME – Declaració informativa d’operacions incloses en els llibres de registre i d’operacions intracomunitàries

Renda i Societats (setembre 2019/tercer trimestre 2019: 111,115,123,130,131) – Pagament a compte IS (202) – IVA simplificat trimestral i REDEME (303)-Declaració informativa d’operacions incloses en els llibres de registre (setembre 2019: 340) i d’operacions intracomunitàries (setembre/tercer trimestre 2019: 349).

C. dels Valls, 20 – Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 – La Bisbal