Renda i Societats – IVA simplificat trimestral i REDEME – Declaració informativa d’operacions incloses en els llibres de registre i d’operacions intracomunitàries

Renda i Societats (juny 2019/segon trimestre 2019: 111,115,123,130,131) – IVA simplificat trimestral i REDEME (303) – Declaració informativa d’operacions incloses en els llibres de registre (juny 2019: 340) i d’operacions intracomunitàries (juny/segon trimestre 2019: 349).

C. dels Valls, 20 – Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 – La Bisbal