Règim especial de l’Impost sobre la Renda de no Residents per a treballadors desplaçats

Règim especial de l’Impost sobre la Renda de no Residents per a treballadors desplaçats (any 2018: 150).

C. dels Valls, 20 – Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 – La Bisbal