Impost sobre les estades en establiments turístics (2on semestre)

Impost sobre les estades en establiments turístics (període de l’1-10 al 31-03. Model 950, Gencat).

C. dels Valls, 20 – Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 – La Bisbal