Impost sobre les estades en establiments turístics (1er semestre)

Impost sobre les estades en establiments turístics (1er semestre, període de l’1-04 al 30-09. Model 950, Gencat)

C. dels Valls, 20 – Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 – La Bisbal