Renda – IVA – REDEME – Declaració informativa d’operacions incloses en els llibres de registre i d’operacions intracomunitàries

Renda (quart trimestre 2018: 130,131) – IVA (quart trimestre 2018: 303,309 – Resum anual 2018: 390) – REDEME (303) – Declaració informativa d’operacions incloses en els llibres de registre (desembre 2018: 340) i d’operacions intracomunitàries (desembre/quart trimestre 2018: 349).

C. dels Valls, 20 – Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 – La Bisbal