Declaració informativa de donacions – Renda i Societats

Declaració informativa de donacions (declaració anual 2018: 182) – Renda i Societats (resum anual 2018: 180,190,193).

C. dels Valls, 20 – Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 – La Bisbal