Renda i Societats grans empreses - REDEME - Declaració informativa d'operacions incloses en els llibres de registre

El 20 agost 2019

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Bibl_virtual/folletos/calendario_contribuyente.shtml


Renda i Societats grans empreses (juliol 2019: 111,115,123) - REDEME (303) - Declaració informativa d'operacions incloses en els llibres de registre (juliol 2019: 340)